Vítejte na stránkách touchSEMI!
Server map
Map
Czech English
 Dotykové senzory  Standardní  I2C  Komparátor  Moduly  Produkty  touchSEMI   Objednávka   E-Mail 

7. Června 2023

Pravidla návrhu kapacitních dotekových senzorůDoporučené provedení dotekové plochy


Při návrhu plošného spoje pro kapacitní spínač je dobré vzít v úvahu následující doporučení.

  • Velikost dotekové plochy je omezena nejvyšší dovolenou vstupní kapacitou
  • Mezera mezi dotekovou ploškou a okolní plochou (GND) by měla být kolem 1-2mm
  • Sousední dotekové plošky by měly být oddělené „zemí” (GND)
  • Připojovací vodiče by měly mít sílu pouze cca 0.2mm
  • Délka těchto vodičů by měla být co nejmenší (provedení nejlépe bez pravých úhlů)
  • Do obrazce dotekové plochy by neměly zasahovat jiné vodiče
  • Oblast pod dotekovou plochou by měla být volná („rozlitá” zem na spodní straně nebo na vnitřních vrstvách snižuje citlivost)
  • U vícekanálových součástek je vhodné umístit připojovací vodiče alespoň 1-2mm od sebe a od ostatních dotekových plošek
  • Návrh spoje by měl respektovat pravidla obvyklá pro VF zařízení (nízkoimpedanční)
  • Krycí vrstva nad dotekovou plochou musí být provedena z izolantu s nízkým koeficientem εr (ABS, sklo, plexisklo, ..)Dotekové plochy vytvořené na desce plošného spoje (jednotlivá tlačítka, posuvník, rotační volič)
Dotekové plochy mohou být zakryty dielektrickým materiálem s potiskem
(nevodivá fólie, plastová skříňka, ABS, sklo, plexisklo, ..)Další aplikační zapojení a detailní informace jsou uvedeny u jednotlivých součástek.


, 2023